top

תכנית ההרצאות לתשע“ט, 2018-19

אוניברסיטת חיפה, בית הספר להיסטוריה - האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

תכנית הרצאות לשנת הלימודים תשע"ט, 2019 - 2018

מרבית ההרצאות מתקיימות ביום חמישי ב 12:00 ותינשאנה בשפה העברית אלא אם כן צוין אחרת. 15 הדקות הראשונות מוקדשות להתכנסות, שיחה לא רשמית וכיבוד קל. נא להתעדכן באתר לגבי מיקום ושעת ההרצאה סמוך יותר למועד. ההרצאות פתוחות לכל המתעניין.

כולם מוזמנים!


06 בדצמבר 2018
אודיטוריום הספריה, חדר 146
פרופ' מירי רובין- "אקלסיה (ecclesia) וסינגוגה (synagoga): ההיסטוריה של יחס חזותי"
16:00 – התכנסות, 16:15 – תחילת הרצאה
הזמנה


01 בינואר 2019
מצפור אשכול, קומה 30
"Prof. Susan L. Einbinder- "Bones and Poems
16:00- התכנסות, 16:15- תחילת הרצאה
הזמנה