top

במת ביה"ס להיסטוריה

ד"ר מיכה פרי - היסטוריה תרבותית של מסמכים דו-לשוניים של יהודי אנגליה בימי הביניים - 30.04.2014 )

michaperyד"ר מיכה פרי
אוניברסיטת חיפה
היסטוריה תרבותית של מסמכים דו-לשוניים של יהודי אנגליה בימי הביניים

30 אפריל 2014; 12:00-16:00
חדר ישיבות, חדר 2001 קומה 20 מגדל אשכול

במהלך ימי הביניים הפיקו יהודי אנגליה שטרות דו-לשוניים רבים. שטרות אלו – שבעקבות העברית נקראו בלטינית Starrum, ומכאן באנגלית Starrs – הורכבו ממסמך כתוב לטינית, או לעיתים נדירות בצרפתית-נורמנית, ובעקבותיו שטר כתוב בעברית. מחקר רב הוקדש לשטרות אלו ועד כה הוא התמקד במקומם בהיסטוריה הכלכלית של אנגליה ויהודיה, תולדות החוק, ואף מחקר לשוני. עם זאת מקומם בהיסטוריה חברתית ותרבותית עדיין חסר. בעקבות מפנה עדכני בלימוד חוזים וצ'רטרים מימי הביניים, אני מבקש להתמקד בראיית השטרות כחפצים סימבוליים (ולאו דווקא כתוכן). בדיקה מעין זו מבקשת לפרוץ את גבולות הדיון המשפטי והכלכלי בו היו השטרות מוגבלים עד עתה, ולבחון את מקומם במעגלים רחבים של האוכלוסייה הנוצרית, אף כאלו שלא בהכרח באו במגע ישיר עימם או עם יהודים כלל.

ד"ר מיכה פרי מלמד היסטוריה של ימי הביניים בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. ספרו 'מסורת ושינוי: מסירת ידע בקרב יהודי אירופה בימי הביניים' התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת תשע"א.