top

פרופ' מלאכי הכהן - האימפריה האוסטרית וההיסטוריה היהודית-אירופית - 22.05.2014

malachy cohenפרופ' מלאכי הכהן
אוניברסיטת דיוק
האימפריה האוסטרית וההיסטוריה היהודית-אירופית

22 מאי 2014; בשעה 18:00
חדר 570 קומה 5 בנין חינוך

בשלושת העשורים האחרונים הפכה ההיסטוריוגרפיה האיריפית אינטלקטואלים יהודים דוברי גרמנית דוגמת תיאודור אדורנו, חנה ארנדט וולטר בנימין לסמלי התרבות האירופית ולמושאי סגידה. באופן אירוני, אותה ההיסטוריוגרפיה הדירה לגמרי את היהדות המסורתית מן התמונה ההיסטורית. הרצאה זו, המתמקדת באימפריה האוסטרית , מבקשת להשיב למסגרת הדיון גם הוגים יהודים מסורתיים דוגמת החת"ם סופר, יוסף בלוך ונתן בירנבוים ולהדגים כיצד הפלורליזם של האימפריה האוסטרית, בניגוד למבנה מדינת-הלאום שירשה אותה, איפשר למגוון עשיר של תרבויות יהודיות לשגשג זו בצידה של זו. לצורך כך אעמיד בשורה אחת הוגים קוסמופוליטיים לצד רבנים, ואספר את תולדותיו של פרק היסטורי זה תוך שימוש בנרטיבים מודרניסטיים ומסורתיים כאחד. האימפריה האוסטרית, מדעי היהדות וההיסטוריה האירופית משתלבים בהיסטוריה היהודית האירופית.

פרופ' מלאכי הכהן עומד בראש המרכז ללימודי אירופה באוניברסיטת דיוק, ארה"ב, בה הוא משמש גם כפרופסור בהיסטוריה, מדע המדינה ודת וכן כעמית ע"ש באס. מחקריו עוסקים בתולדות האינטליגנציה היהודית המרכז אירופית, במחשבה הליברלית בימי המלחמה הקרה, ובקוסמופוליטיות וזהות יהודית. מאמרים פרי עיטו ראו אור בכתבי עת מובילים וספרו קארל פופר (הוצ' קיימברידג' 2002) זכה בפרס האגודה ההיסטורית האמריקנית ובפרס המדינה האוסטרי. הוא שימש כעמית מחקר מטעם קרנות ACLS, פולברייט ומלון, וכן שימש כעמית במרכז ללימודים מתקדמים באוני' סטנפורד, המרכז הלאומי ללימודי מדעי הרוח בארה"ב וב-IFK בוינה.  בימים אלה פרופ' הכהן עוסק בכתיבת הספר "יעקב ועשיו בין אומה לאימפריה: היסטוריה יהודית-אירופית". הרצאתו תיגע בכמה מהנושאים אשר יטופלו בספר זה.

ההרצאה נעשית בשיתוף פעולה עם מכון בוצריוס והמרכז ללימודי גרמניה ואירופה.