top

אודי גרינברג - מהגרים גרמנים והמלחמה הקרה - 07.11.2013

udiאודי גרינברג
דרטמוט קולג'
מהגרים גרמנים והמלחמה הקרה

7 נובמבר 2013; 18:00-20:00
אודיטוריום הספרייה (חדר 146, אגף חדש)

אודי גרינברג הוא מרצה להיסטוריה אירופית בדארתמות' קולג'. הוא בעל תואר דוקטורט מהאוניברסיטה העברית (2010), ולמד בהיידלברג, ברקלי, ומדיסון וויסקונסין. הוא פרסם מספר מאמרים על הגות אירופית ועל המלחמה הקרה, והוא משלים בימים אלה ספר הצפוי לראות אור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת פרינסטון העוסק במקומם של מהגרים גרמנים בהגות של המלחמה הקרה.


הרצאה זו תסקור את תפקידם המכריע של מהגרים גרמנים בבנייתה מחדש של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה ובתחילתה של המלחמה הקרה. בלב ההרצאה ניצבת הטענה כי רעיונות רבים וקו מדיניות שהיסטוריונים נטו לזהות על פי רוב עם המלחמה הקרה ועלייתה של ההגמוניה האמריקנית באו למעשה לעולם בשנות העשרים, בימי רפובליקת ויימאר. בפועל, מהגרים גרמנים שפעלו במסגרת הכיבוש האמריקאי השתמשו במעמדם כדי להחיות פרויקטים פוליטיים ואינטלקטואלים שהחלו עשורים קודם לכן. כמו כן, אטען שכשהממסד הדיפלומטי האמריקני השכיל לגייס מהגרים אלה לצרכיו, הוא אפשר להם לממש את רעיונותיהם בארה"ב עצמה. לפיכך אראה כי יש לראות במלחמה הקרה לא רק השלכה של כוח האמריקאי באירופה, אלא גם תהליך דו-כיווני, בו ארה"ב הושפעה מרעיונות גרמניים. 

dadd