top

מוגש לפניכן/ם תקציר החוויות שלנו מקמפוס רומא, אפריל 2015

קמפוס רומא הבא יצא לדרך באפריל 2017, במסגרת שנת הלימודים תשע"ז.

רוצה להצטרף? הרשמ/י עוד השנה לאחד מחוגי בית-הספר להיסטוריה.

פורום העת העתיקה הפועל במסגרת בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה מהווה מסגרת מחקר ולימוד עבור חוקרים ותלמידי מחקר אשר תחומי עניינם עומדים בזיקה לתקופה שבין המקרא ועד ראשית האסלאם. הפורום מבקש לקדם את לימודי העת העתיקה, במובן הכרונולוגי הרחב ביותר, בפקולטה למדעי הרוח. בתוך כך, מושם דגש מיוחד על מפגשים בקרב חוקרים מרקעים דיסציפלינאריים מגוונים ופיתוח שיח אקדמי החורג גבולות עיון מסורתיים. בהתאם לכך, חוקרי הפורום מייצגים קשת רחבה של חוגים, גישות ותחומי מחקר, בהם חקר המקרא, חקר יוון הקלאסית, פילוסופיה, ספרות חז"ל, ספרות עברית והשוואתית, ארכיאולוגיה, היסטוריה ביזאנטית, תולדות האומנות והאסלאם הקדום.

במסגרת הפורום מתקיימות כחמש הרצאות אורח שנתיות וסדנת חוקרים בת יומיים סביב תמה נבחרת. הפורום מזמין את הקהילה האקדמית בישראל בכלל וזו שבאוניברסיטת חיפה בפרט, חוקרים ותלמידי, לקחת חלק בפעילויות הפורום ולתרום להעשרתן.

חברי הסגל הפעילים בפורום:
אוריאל סימונסון, החוג להיסטוריה של המזה"ת
מיכאל איזנברג, החוג לארכיאולוגיה
ד"ר אורי אמיתי – החוג להיסטוריה כללית
עדי ארליך, החוג לארכיאולוגיה והחוג לתולדות האמנות
אייל בן אליהו, החוג לתולדות ישראל
יונתן בן דב, החוג למקרא
פרופ' גיא בר-עוז – החוג לארכיאולוגיה
ד"ר גיל גמבש – החוג לציוויליזציות ימיות
ז'ני הורוביץ, התכנית ללימודי ביזנטיון ויוון המודרנית
ד"ר סדריק כהן-סקלי – החוג לתולדות ישראל
ורד לב-כנען, החוג לספרות עברית והשוואתית
ד"ר משה לביא – החוג לתולדות ישראל
ד"ר הלל ניומן – החוג לתולדות ישראל
ד"ר אמה פנר-מעיין - החוג לתולדות האמנות
אריה קופסקי, החוג ללימודי ארץ ישראל
סוניה קלינגר, חוג לתולדות האמנות
דינה שטיין, החוג לספרות עברית והשוואתית

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם ד"ר אוריאל סימונסון: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.