top

שעות קבלה

סטודנט / סטודנטית יקרים סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה. להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל.
כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

ראש ביה"ס להיסטוריה : פרופ' יוסי ציגלר
מיקום: מגדל אשכול קומה 12, חדר 1209
אוניברסיטת חיפה הר הכרמל 31905

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8240673 פנימי: 2673
מרכזת ביה"ס :עדי מוסנזון
דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
קומה 20 חדר 2004 - בניין אשכול
טלפון: 04-8240434
 חברי הסגל של ביה"ס להיסטוריה הינם חברי סגל גם בחוגים הבאים
החוג לתולדות האמנות החוג להיסטוריה של מזה"ת
החוג ללימודי א"י  החוג לתולדות ישראל
  החוג להיסטוריה כללית

אין אנשי קשר להצגה