top

תוכניות ביה"ס - מדעי הדתות


 תוכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במדעי הדתות

ראש התוכנית: פרופ' עמוס מגד

מטרת התוכנית
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות , להקנות לתלמידים את ידיעת הבעיות, המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת, הן על ידי לימודים שיטתיים והשוואתיים והן על ידי לימודי התמחות.
התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת מחקר בתחום בו בחרו.
התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות, בעבר ובהווה, ולעולמן החברתי, הרוחני, הריטואלי והחוויתי, כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל האפשר של התופעה הדתית בכללותה.

 

אנו שמחים להזמין את כולכם/ן לכנס השנתי הרביעי של האגודה הישראלית לחקר דתות, אשר יתקיים באמצעות פלטפורמת הזום ביום א', ה-28 בפברואר 2021, בשעות 10:00-19:30. הכנס מתקיים בשיתוף תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות במדעי הדתות של אונ' חיפה ומרכז חיפה לחקר ההיסטוריה של הים התיכון. כאן ניתן לגלוש לאתר הכנס, אשר יהווה את שער הכניסה למפגשי הזום של כל אחד מן המושבים (הלינקים לכל מושב יהפכו לפעילים רק ביום הכנס). תכנית הכנס המלאה זמינה להורדה כאן.

הכנס יעסוק השנה בתימה 'טקס ופולחן', ואת הרצאת המליאה במסגרת מושב הבוקר ישא ד"ר נילס בילינג (אונ' אופסלה) בנושא Ritual and Transformation in the Ancient Egyptian Pyramid Texts. מליאת הערב תכלול דיון והקרנת הסרט הדוקומנטרי AVATARA , העוסק בפולחן האלה בקרב כפריים הינדואיים בהרי ההימלאיה. 

מליאות הבוקר והערב יועברו גם בשידור חי (streaming) ביוטיוב, וביניהן יתקיימו גם שלושה סבבי מושבים מקבילים (10 מושבים בסך הכל) אשר יעסקו במגוון של נושאים מרתקים, כגון התמקדות באגן הים התיכון בעת העתיקה, בנצרות המוקדמת, בטקסי הקרבת קורבנות ומנחה, בהתגלות/נוכחות אלוהית, הריטואל כפרפורמנס, ריטואלים קבליים, טקסי מוות וקבורה, ריטואליזציה חילונית ועוד. תנאי קבלה ומבנה הלימודים