top

תוכניות ביה"ס - מדעי הדתות

 

תואר שני במדעי הדתות
ראש התוכנית: פרופ' עמוס מגד

מטרת התוכנית
מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות על ידי לימודים השוואתיים ואפשרות להתמחות בכל אחת מהדתות המונותיאיסטיות (יהדות, נצרות, אסלאם) וכן בדתות מזרחיות ופגאניות. התוכנית חושפת מגוון רחב של מערכות דתיות בעבר ובהווה, ואת עולמן החברתי, הרוחני, הריטואלי והחוויתי. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון המבקשים להעשיר את השכלתם ולהתמחות בתחום הדת, שלא איבד מחשיבותו וחיוניותו עם חילופי התקופות.

מבנה הלימודים
לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים:
1. מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) – סה"כ 28 שש"ס* 
2. מסלול ב' – כולל עמידה בבחינת גמר – סה"כ 36 שש"ס
* סטודנטים במסלול א' שאינם שולטים בשפת המקור הקשורה למחקרם (יוונית, לטינית וכו') ברמת מכינה, ידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'. בנוסף מחויבים הסטודנטים בלימודי שפה זרה מודרנית בהתאם לתחום ההתמחות (עדיף צרפתית או גרמנית) ברמת מתקדמים בהיקף של 8 שש"ס.

תכנית הלימודים*
א. שני קורסי ליבה בהיקף 8 שש"ס מתוך הקורסים הבאים (כל אחד 4 שש"ס): 
מדע הדתות: היבטים היסטוריים 
פסיכולוגיה של הדת
מבוא לפילוסופיה של הדת
סוגיות בפילוסופיה של הדת
טבע האלוהות

ב. קורסי ליבה מתוך כלל לימודי הבחירה בתחום התמחות בהיקף 20-12 שש"ס (בהתאם לחוג הלימודים אליו רשום התלמיד ובהתאם למסלול הלימודים) עפ"י הנושאים הבאים:
 דתות המזרח הקרוב הקדום (החוג למקרא)
 דתות העולם היווני-רומי (החוג להיסטוריה כללית)
 נצרות (החוג להיסטוריה כללית)
 דתות הודו וסין (החוג ללימודי אסיה *)
 דתות פרה-קולומביאניות (החוג להיסטוריה כללית)
 יהדות (החוג לתולדות ישראל)
 אסלאם (החוג להיסטוריה של המזה"ת)

ג. קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח או מדעי החברה בהיקף 4 – 12 שש"ס (בהתאם למסלול הלימודים)
* תוכנית הלימודים עוד עשויה להשתנות.

מבנה הלימודים
לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים:
1. מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) – סה"כ 28 שש"ס*
2. מסלול ב' – כולל עמידה בבחינת גמר – סה"כ 36 שש"ס
*סטודנטים במסלול א' שאינם שולטים בשפת המקור הקשורה למחקרם (יוונית, לטינית וכו') ברמת מכינה, ידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'. בנוסף מחויבים הסטודנטים בלימודי שפה זרה מודרנית בהתאם לתחום ההתמחות (עדיף צרפתית או גרמנית) ברמת מתקדמים בהיקף של 8 שש"ס.

שקלול ציונים במסלול א' 
ציון הגמר ייקבע בממוצע משוקלל של הציונים הבאים:
שתי עבודות סמינריוניות 20% 
ממוצע הציונים בקורסים 30% 
עבודת גמר מחקרית (תזה) 50%

שקלול ציונים במסלול ב' 
ציון הגמר ייקבע בממוצע משוקלל של הציונים הבאים:
שלוש עבודות סמינריוניות 45%
ממוצע הציונים בקורסים 35%
בחינת גמר 20%

משך הלימודים
התוכנית תתפרש על שתי שנות לימוד (ארבעה סמסטרים) במסלול ב' ושנת לימודים נוספת לצורך השלמת עבודת הגמר המחקרית (תזה) במסלול א'.

תנאי הקבלה
1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בהתאם לתנאי הקבלה של החוג.
2. מועמדים אשר יידרשו להשלים קורסים ינותבו ללימודי השלמה בהיקף אשר ייקבע ע"י יועצי התכנית וועדת המ"א, בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד. יש להשיג ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך בלימודי התואר השני.
3. תלמידים המתקבלים לתוכנית במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה) ואינם שולטים בשפת המקורות (יוונית, לטינית, וכו') של תחום התמחותם ברמת מכינה, יידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'.

בסיום התואר
הלימודים מעניקים תעודה לתואר שני, בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות בלימודי מדעי הדתות.

רשימת קורסים תשע"ז