Haifa logo rgb faculty humanities dark cutבית הספר להיסטוריה

עדי ארליך, החוג לארכיאולוגיה והחוג לתולדות האמנות

עדי ארליך, החוג לארכיאולוגיה והחוג לתולדות האמנות

התמחות: ארכיאולוגיה ואמנות של ארץ ישראל בתקופות ההפרסית, הלניסטית, רומית וביזנטית. צלמיות טרקוטה, פסיפסים, דת ופולחן פגאניים, פגאנים בא"י בתקופה ההליסטית, הייישוב היהודי בתקופת המשנה והתלמוד.