Haifa logo rgb faculty humanities dark cutבית הספר להיסטוריה

דינה שטיין, החוג לספרות עברית והשוואתית

דינה שטיין, החוג לספרות עברית והשוואתית

התמחות: ספרות חז"ל - בדגש על היבטים ספרותיים ותיאורטיים; ספרות עממית ומקומה ביצירת חז"ל.

קורסים: 

מבוא למדרש ואגדה (שיעור)

המשפחה בספרות חז"ל

נאה דורש: תיאוריה וקריאה של ספרות חז"ל

הסוגות הקצרות בספרות חז"ל ובספרות העממית: פתגמים, חידות, בדיחות (סמינר מ.א.)

נשים (וגברים) בספרות חז"ל (שיעור, ב.א.)