top

סגל אקדמי

סטודנט / סטודנטית יקרים סגל ביה"ס מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה. להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל.
כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה. מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

   
חברי הסגל של ביה"ס להיסטוריה הינם חברי סגל בחוגים הבאים:
החוג לתולדות האמנות החוג להיסטוריה של מזה"ת
החוג ללימודי א"י  החוג לתולדות ישראל
  החוג להיסטוריה כללית