top

שעות קבלה

סטודנט / סטודנטית יקרים סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה. להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל.
כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.
 
חברי הסגל של ביה"ס להיסטוריה הינם חברי סגל גם בחוגים הבאים
החוג להיסטוריה של מזה"ת
החוג לתולדות האמנות
החוג ללימודי א"י 
החוג לתולדות ישראל
החוג להיסטוריה כללית