top

ועדת היגוי ביה"ס להיסטוריה

פרופ' ערן שלו ראש החוג להיסטוריה כללית 04-8240036 פנימי:2906
ד"ר יובל בן-בסט ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת 04-8288545 פנימי: 8051
פרופ' אריה קופסקי ראש החוג ללימודי א"י 04-8249412 פנימי: 3412
ד"ר מרקוס זילבר ראש החוג לתולדות ישראל 04-8240533 פנימי: 2533
ד"ר יוחאי רוזן ראש החוג לתולדות האמנות 04-8240567 פנימי: 2650