top

דף הבית - מידע כללי על החוג

בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה מאגד בתוכו כיום חמישה חוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה"ת,לימודי ארץ-ישראל,תולדות עם ישראל ותולדות האומנות. בית הספר מבקש להעמיק את שיתוף הפעולה האקדמי בין חוקריו ובין הסטודנטים הלומדים באחד מחמשת החוגים. 
בית הספר להיסטוריה מציע לסטודנטים הלומדים בו תוכניות לימוד בנושאים מגוונים על ידי מיטב ההיסטוריונים בארץ. עמוד השדרה של בית הספר הוא קורסי החובה לתלמידי התואר הראשון ולדוקטורנטים ובנוסף אליהם פעילות אקדמית הכוללת סדנאות מחקר,הרצאה שנתיתסיורים לימודייםכנסים, ימי עיון, הרצאות אורח מהארץ ומחוצה לה וכיוב'.

 
מוגש לפניכן/ם תקציר החוויות שלנו מקמפוס רומא, אפריל 2015
קמפוס רומא הבא יצא לדרך באוקטובר 2016, במסגרת שנת הלימודים תשע"ז.
רוצה להצטרף? הרשמ/י עוד השנה לאחד מחוגי בית-הספר להיסטוריה.