top

דף הבית - מידע כללי על החוג

בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה מאגד בתוכו כיום חמישה חוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה"ת,לימודי ישראל,תולדות עם ישראל ותולדות האומנות. בית הספר מבקש להעמיק את שיתוף הפעולה האקדמי בין חוקריו ובין הסטודנטים הלומדים באחד מחמשת החוגים. 
בית הספר להיסטוריה מציע לסטודנטים הלומדים בו תוכניות לימוד בנושאים מגוונים על ידי מיטב ההיסטוריונים בארץ. עמוד השדרה של בית הספר הוא קורסי החובה לתלמידי התואר הראשון ולדוקטורנטים ובנוסף אליהם פעילות אקדמית הכוללת סדנאות מחקר,הרצאה שנתיתסיורים לימודייםכנסים, ימי עיון, הרצאות אורח מהארץ ומחוצה לה וכיוב'.