top

אוריאל סימונסון, החוג להיסטוריה של המזה"ת

אוריאל סימונסון, החוג להיסטוריה של המזה"ת

התמחות: יחסים בין דתיים בשלהי העת העתיקה, התקופה האסלאמית הקדומה וימה"ב.

מעבר דתי, משפחות מעורבות-דתית ומגעים בין דתיים בקרב בני הדתות המונותיאיסטיות.

התמחות בתקנות הכנסיות המזרחיות (סוריות), תשובות הגאונים, משפט מוסלמי.

קורסים:

האיש הקדוש בשלוש הדתות המונותיאיסטיות

התאסלמות בתקופה האסלאמית הקדומה

יחסים בין מוסלמים ולא-מוסלמים

מבוא לתקופה האסלאמית הקלאסית